Remil

Remil

İlm-i remil peygamberlerden Danyal (AS) a verilmiş bir mucizedir. Remilde 16 değişik şekil vardır.Bu şekiller 32 hat ve 32 noktadan meydana gelmiştir.Her hat iki noktaya denk gelmektedirki 32 hattan 64 nokta çıkar.Remilin 32 noktasını da bunlara ilave edince yekun 96 olurki ebced le hesap edilmiş olan Danyal(AS) ın ismine denk gelir.Remil ilmi halka Danyal (AS) tarafından öğretilmiştir.Bu itibarla bu ilme çalışıp öğrenebilenlere bazı hususlarda müşkillerini halletme imkanı verilir. Bugün dünyada harikalar meydana getiren bilgisayarların esası da hat ve noktalarla yapılmış 16 şeklin muhtelif sentezlerinden meydana getirilen bağlarla düzenlenmektedir.16×16=256 ederki Cenabı Hakkın Nur ismine denk gelmektedir.

NUR isminin anlamı: İstediği kişilere ve gönüllere maddi ve manevi yönden ilim ve irfan dağıtan demektir. Mahsusatı yani elle tutulan şeyleri görebilmek için ışık, makulatı yani zevken bilinen şeyleri idrak edebilmek için de irfan nurunu devamlı surette ihsan ve inayet buyuran ve bütün varlığı kavrayan Zat-ı İlahinin bir tecelli ve zuhuru nurudur. Remilin başlangıç ve kökü hakkında kısaca bilgi verebildiim kanısındayım.Şimdi Remil in nasıl atılacağını şekillerini, işaret etikleri manaları kısaca yazarak siz değerli ziyaretçilerimizi elden geldiği kadar aydınlatmaya çalışacağım. Remil atmakta bir çok usüller vardır.Remil Arapça kum demektir. Çok eski zamanlarda kağıt henüz yaygın olarak kullanılır olmadığından atılan remiller kum üzerine yazıldığı için ismi ilmi remil kalmıştır.Kağıdın icadından sonra atılan remiller aynı sistemle kum yerine kağıt üzerinde yapılmaya başlanmıştır.Remil atmada kolaylık olmak üzere bazı memleketlerde zar kullanılmıştır.Şöyleki remil attırmak isteyen kimselere 16 kere zar attırlılarak gelen zarın tek veya çift oluşuna göre (tek sayılar için nokta ve çift sayılar için çizgi) remil tablosu düzenlenerek sonradan yoruma geçilirdi. Bundan başka yine bazı yerlerde kolaylık olması bakımından 16 remil şeklinin her birinden 4 er adet küçük kağıt parçalarına yazılıp bükülerek bir torbaya konur ve remil attırmak isteyen kimseye niyet ettirildikten sonra torbadan kağıtlar birer birer çektirilerek remil tablosu düzenlenir ve yoruma geçilirdi.

 

Remil hakkında daha fazla bilgi uzman desteği almak için arayın:  0534 781 96 65